Λάβαμε βραβείο
Καλύτερο City Ηotel (κεντρικό): Δυτική Μακεδονία